WERELDPRIMEUR IN BARCELONA.

Join the Movement!

Naarmate steden een steeds groter deel van de wereldbevolking worden, moeten we onszelf verantwoordelijk houden voor het behoud van onze stedelijke omgeving.

Sensoren en opkomende technologieën verzamelen en analyseren gegevens om de luchtkwaliteit en het hele stedelijke ecosysteem te verbeteren. Volgens het VN-milieuprogramma worden echter elk jaar maar liefst zeven miljoen mensen gedood door luchtvervuiling. Steden nemen al maatregelen om de milieueffecten van de industrie en voertuigen die uitlaatgassen uitstoten en de stedelijke veerkracht te vergroten, te verminderen. Maar zijn deze acties genoeg? Wat zijn de meest dringende uitdagingen voor ons? Hoe kunnen gebouwen en infrastructuren hun energie-efficiëntie maximaliseren en de uitstoot verlagen? Hoe kunnen instrumenten zoals GIS, 3D en Digital Twins stadsplanning verbeteren? Hoe kunnen steden hun omgeving opnieuw definiëren om klimaatverandering te bestrijden en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de behoefte van burgers aan een beter leven?

Zoals u van ons gewend bent is Lightwell al jaren bezig met deze probleemstellingen. Wij beschouwen de lichtmast als het fundament voor een slimmere samenleving, een samenleving waarbij energietransitie (EV charging), 5G integratie en milieusensoren hand-in-hand geïntegreerd kunnen worden in een lichtmast. Zo onthullen wij in Barcelona een wereldprimeur samen met de Gemeente Rotterdam. Wees erbij en join the movement!

  • Energie transitie / herdefiniëren van de energiemix en distributiesystemen
    Hernieuwbare energiebronnen; diepe aanpassingen; energiesystemen; microgrids; energie-efficiëntie; niet-fossiel
  • Groene steden / veilige, duurzame en inclusieve openbare ruimtes
    Stedelijke bossen; straatverlichting; slim straatmeubilair; groene wijken