De Maatschappij is klaar om elektrisch te gaan!

Tijdens de Ecomobiel beurs in de Brabant hallen hebben we enorm veel positieve reacties mogen ontvangen over onze laad-producten.

We merkten dit jaar dat de maatschappij echt klaar is om elektrisch te gaan.
Mede vanwege het Parijse Klimaatakkoord uit 2015, de subsidies van overheden en de vele media berichten maakten de Ecomobiel een ‘Hot Topic’. Deze conclusie is gebaseerd op recente uitspraak van Het Gerechtshof Den Haag afgelopen 9 Oktober. Een vrij heftig bericht, vlak voor de beurs…

De in de klimaatzaak door het gerechtshof geëiste uitstootreductie van 25 procent in 2020 (ten opzichte van 1990) is volgens Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht van de Universiteit Leiden, een prikkel voor Nederland om zelfs misschien uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen net als de VS…

  • Staat moet van Het Gerechtshof Den Haag uitstoot van broeikasgassen verminderen
  • Hof vindt reductie van 25 procent ten opzichte van 1990 in 2020 noodzakelijk
  • Duurzaamheidsorganisatie Urgenda spande zaak aan
  • VN gaf maandag al laatste waarschuwing om CO2-uitstoot te beperken

Klimaatactiegroep Urgenda won dinsdag ook het hoger beroep in de klimaatzaak, waarmee het kabinet juridisch gedwongen wordt om deze doelen te halen. Volgens Voermans is het echter allerminst zeker of de geëiste doelstelling gehaald kan worden.

“Dit is een heel radicale beslissing die ik zie als groot risico. Ik ben er ook wel verdrietig over”, aldus Voermans tegen NU.nl. “Als we het niet blijken te kunnen betalen, wat moeten we dan? De enige optie is dan om uit het klimaatakkoord te stappen. Als Nederland het niet redt, zou Urgenda zelfs een dwangsom kunnen claimen.”

De sector mobiliteit is voor 27% verantwoordelijk voor alle CO2 uitstoot van Nederland, dat was in 2015 gelijk aan 60Mton CO2 per jaar. Het is daarmee urgenter dan ooit tevoren om over te stappen naar elektrisch rijden.

Wij van Lightwell helpen Gemeenten door middel van de LightMotion. Hiermee bieden we hen een ruimere mogelijkheid om elektrisch rijden te faciliteren zonder extra objecten op straat te plaatsen.

De LightMotion, een lichtmast maar tevens ook een laadstation voor elektrische voertuigen – volledig goedgekeurd door de Nederlandse netbeheerders.