[: NL]

LUMINEXT-LOGO

"Luminext wants a sustainable, safe, comfortable and attractive outdoor space for everyone"

Over Luminext


Luminext is innovator en marktleider in dynamische verlichtingssystemen voor de buitenruimte. Met de Luminext beheer- en besturingssoftware en -hardware besparen onze opdrachtgevers energie, verlagen ze de onderhoudskosten en wordt lichthinder voor omwonenden en de natuur geminimaliseerd. Luminext werkt voor overheden, bedrijven en de industrie. Samen zorgen we ervoor dat we in 2030 de sterren weer kunnen zien.

Energie besparen door te dimmen


Door de openbare verlichting zoveel mogelijk te dimmen, bijvoorbeeld als iedereen slaapt, besparen onze klanten tot 70% energie. Ook wordt de ecologische voetafdruk kleiner. Door het lichtniveau te verhogen zodra mensen daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld in de spits en op gevaarlijke kruisingen, zijn ze verzekerd van goed zicht en voelen ze zich comfortabel en veilig op straat. De Luminext verlichtingsoplossingen maken bovendien efficiënt onderhouds- en storingsmanagement mogelijk. Daarmee verlagen de operationele kosten. Je hebt de complete regie.

Compleet verlichtingssysteem


De Luminext verlichtingssystemen bestaan uit hardware en software. De Luminext Outdoor Lamp Controller in de lichtmast communiceert met onze Luminizer beheer- en besturingssoftware. Het complete beheer- besturingssysteem biedt een praktische module voor assetmanagement, totaal geautomatiseerd storings- en werkordermanagement, slimme tools voor het aansturen van de dynamische verlichting en overzichtelijke rapportages voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Flexibel en toekomstgericht


De open Luminizer software en systemen zijn volledig koppelbaar aan de gewenste IT-systemen en met alle merken en typen verlichtingsapparatuur. Hierdoor bent u flexibel en voorbereid op uw keuzes. Nu en in de toekomst.

MEER WETEN?


Lees meer over onze verlichtingsoplossingen en de ervaringen van onze klanten: www.luminext.eu.


PROJECTEN:


Slim schouwen in Provincie Zuid Holland –
Lees hoe het werkt.

Chemelot kiest voor energie besparen –
Lees over industrieel verlichten.

Hengelo gaat voor duurzaam verlichten –
Lees hier hoe ze dit doen.

[: en]

LUMINEXT-LOGO

"Dim when possible, illuminate when needed"

Dim when possible, illuminate when needed


With Luminext’s dynamic lighting systems for the outdoor area, you save energy and reduce maintenance costs and you minimize the light nuisance for local residents and wild-life. Luminext works for governments, companies and industry. Together we ensure that Europe is no longer visible from space in 2030.

Save energy by dimming


By dimming public lighting as much as possible, for example when everyone is asleep, our customers save up to 70% energy. The ecological footprint is also being reduced. By increasing the light level as soon as people need it, for example during rush hour and on dangerous crossings, they are assured of good visibility and feel comfortable and safe on the street. Luminext lighting solutions also enable efficient maintenance and fault management. This reduces operational costs. You have complete control.

Complete outdoor lighting system


Luminext lighting systems consist of hardware and software. The Luminext Outdoor Lamp Controller in the luminaire communicates with our Luminizer management and control software. The complete management system offers a practical module for asset management, total automated fault and work order management, smart tools for controlling the dynamic lighting and clear reports for efficient business management.

Flexible and future-proof


The open Luminizer software and systems can be connected to the desired IT systems and with all brands and types of lighting equipment. This means you are flexible and prepared for your choices. Now and in the future.


FIND OUT MORE?


Read more about our lighting solutions and the reviews and stories of our clients at www.luminext.eu


PROJECTS:


Smart Light Control in the province of Zuid-Holland  –
Read more

Chemelot Industries chose to save energy –
Read more

Sustainable Streetlights for Hengelo city –
Read more

[:de]

LUMINEXT-LOGO

"Luminext want a durable safe, comfortable and attractive outdoor space for everyone"

Totale Kontrolle


Luminext bietet Lösungen für Regierungen und Unternehmensobjekte im öffentlichen Raum langlebig und energieeffizient abzusichern. Mit der Luminizer Software und Systemen von Luminext, sind Sie in der Lage zu verwalten und intelligente Objekte wie Sensoren, Parksysteme und öffentliche Beleuchtung zu steuern. Sie haben die volle Kontrolle darüber, was im öffentlichen Raum geschieht.

Individualisierte Leuchten


Mit Luminizer steuern Sie die dynamische Beleuchtung aus der Ferne, wo immer Sie sind, wann immer Sie wollen. Bei Bedarf können Sie die Lichter dimmen oder skalieren, je nach dem Straßenzustand, dem Verkehr auf der Straße oder Lichtnotwendigkeiten bei Notfällen.

Benutzerfreundlich und Komplett


Die Cloud-basierte Luminizer Software ist vollständig und angenehm zu bedienen. Zusätzlich zu dem Werkzeug, um die dynamische Beleuchtung zu steuern, bekommen Sie immer up-to-date Asset-Informationen zu den Anlagen. Mit Luminizer sind Sie in der Lage, den Status der einzelnen Objekte zu verfolgen und direkte Echtzeitwartungen zu verwalten. Die einfach verständlichen Berichte, Karten und Tabellen geben einen Einblick in das Unternehmen und helfen Ihnen Entscheidungen zu treffen.

Flexible und Zukunftsorientiert


Die Luminizer Software und Systeme sind geeignet für konventionelle, statische und dynamische Beleuchtungen. Sie sind völlig markenunabhängig und verknüpfen alle erforderlichen IT-Systeme. Darüber hinaus arbeiten die innovativen Lösungen von Luminext perfekt basierend auf DC und in Kombination mit erneuerbaren Wind- und Solarenergien. Ihre Markenunabhängigkeit machen sie damit auch perfekt geeignet für Lightwellleuchten. Auch können die Systeme von Luminext mit allen Systemen Ihrer Wahl verbunden werden.


Screenshots Luminizer website


[:fr]

LUMINEXT-LOGO

"Luminex wants an outdoor space that is sustainable, comfortable and attractive for everyone".

Contrôle Total


Luminext offre des solutions pour les collectivités territoriales et les entreprises pour servir un espace public sûr, durable et efficace énergétiquement. Avec le logiciel Luminizer et les systèmes de Luminext, vous être capable de gérer et contrôler des objets connectés comme les capteurs, les parcmètres et l’éclairage publique. Vous avez un contrôle total sur ce qui se passe dans l’espace public.

Lumière Personnalisée


Avec Luminizer, vous contrôlez l’éclairage dynamique à distance, peu importe l’heure qu’il est et l’endroit où vous vous situez. Si nécessaire, vous pouvez varier les lumières et les étendre, en fonction des conditions routières, de la circulation de la route ou par exemple pour éclairage d’urgence.

Facile à utiliser et Complet


Le Cloud sur lequel est situé le logiciel Luminizer est complet et est agréable à utiliser. En plus des outils de contrôle d’éclairage dynamique, vous avez toujours accès aux informations actualisées des installations. Avec le Luminizer, vous êtes capable de surveiller le statut de chaque installation et vous pouvez gérer en temps réel la maintenance. Des rapports clairs, des cartes et des tables fournissent un aperçu sur les activités et vous aident à prendre des décisions.

Flexible et orienté vers le Futur


Le logiciel Luminizer et les systèmes sont applicables aux éclairages conventionnels, statiques et dynamiques. Ils sont totalement indépendants et peuvent être reliés à tous les réseaux informatiques nécessaires. De plus, les solutions novatrices de Luminext fonctionnent efficacement car elles sont installées sur courant continu (DC) et sont en combinaison avec les éoliennes et les panneaux solaires. Elles sont toutes indépendantes et conviennent pour toutes les installations de Lightwell. Le système de Luminext peut aussi être lié à un autre système de votre choix. Vous êtes prêt pour le futur.


Screenshots Luminizer website


[:]