DC | Het DC-consortium


Het DC-consortium heeft zich ten doel gesteld DC technologie in de openbare ruimte te introduceren. Lightwell is als armaturen producent verantwoordelijk voor de laatste schakel in dit proces, namelijk het licht. DC vereist een fundamentele technische aanpassing. Alle voorgaande processen worden verzorgt door diverse partners. Alle Lightwell armaturen zijn in DC beschikbaar.

AC-VERSUS-DC-

AC: Voor- en nadelen
+  Transformatoren zeer efficiënt
+  Schakelaars zonder overslag
+  Selectief te zekeren
+  De hele wereld werkt ermee
– Blindstroom
– Power factor
– Veel verlies bij hoge vermogens in transport
– Kortsluitvermogens (zeker bij decentrale energie)

DC: Voordelen
+ Betrouwbare Powerline communicatie over de netten
+ Betere bewaking van de kabels (preventief)
+ Geen kortsluitvermogen
+ Minder materiaal (kabels, kasten)
+ Bestaand net: meer vermogen over bestaande kabels
+ Nieuw net: dunnere kabels nodig
+ Minder conversies, minder omzetverliezen
+ Geen blindstroom: beter voldoen aan eisen netbeheerder
+ Beter dimbaar

LIGHTWELL DC UITLEG

DC Current B.V. Info Brochure (PDF Download)

DC_Current_B.V._Brochure