Openbare verlichting in Rotterdam versneld over op LED

By 29 april 2020 mei 11th, 2020 NEWS

Openbare verlichting in Rotterdam versneld over op LED

Vanaf 2020 wordt in zes jaar tijd alle openbare verlichting in Rotterdam omgebouwd naar LED. Dit betekent een flinke energiebesparing. Bovendien is LED minder storingsgevoelig, op afstand te besturen en geeft het een mooier licht.

 

De openbare verlichting in Rotterdam bestaat uit 106.900 armaturen (lampen). Deze verlichting verbruikt op dit moment op jaarbasis 22,7 miljoen kWh. Dit komt overeen met 14,7 miljoen kilo CO2. Het energieverbruik komt overeen met het gemiddelde verbruik van 7.500 huishoudens.

Energiebesparing

De ombouw naar LED levert een energiebesparing op van ongeveer 30 procent energie en een vermindering van ongeveer 4,4 miljoen kilo CO2/jaar. Daarmee draagt het op grote schaal bij aan de energietransitie.

Op afstand aansturen

LED wordt op afstand aangestuurd met het telemagementsysteem. Hiermee kan de verlichting gedimd worden waar dat kan, maar kan het bij bijvoorbeeld calamiteiten zo worden ingesteld dat er meer licht op straat is.

Besparing

Na volledige ombouw van het verlichtingsareaal bedraagt de besparing 400.000 euro per jaar op basis van de huidige energieprijzen. Tevens wordt er bespaard op onderhoud en periodieke lampvervangingen. De investering van de ombouw naar LED verdient zich dus terug.

Tot nu toe

Van de huidige verlichting is nu 15 procent in LED uitgevoerd en alleen de hoofd- en verzamelwegen worden in de nachtelijke uren gedimd. De ombouw naar LED ging tot nu toe mee met het jaarlijkse vervangingsprogramma van de verlichting. Hierbij werd op dit momenteel 3 tot 4 procent aan armaturen vervangen. In dit tempo zou het nog 25 tot 30 jaar duren voor alle verlichting vervangen is door LED. Een versnelde ombouw naar LED is in circa zes jaar te realiseren, rekening houdend met uitvoeringsmogelijkheden (stedelijke bereikbaarheid) en marktleveranties.

 

Ontdek de LED armaturen van Lightwell: