CENT-R maakt Rotterdam toekomstbestendig.

By 19 februari 2020 NEWS

CENT-R van Lightwell maakt Rotterdam toekomstbestendig.


In de Rotterdamse wijk Reyeroord startte op 31 januari een pilot met 3 CENT-Rs. Wethouder Barbara Kathmann (Economie) onthulde de 3 CENT-R’s om 13.15 uur in de straat Veenoord. De CENT-R is een ‘platform’, een soort kastje dat helemaal op de toekomst voorbereid is: het kan ingezet worden voor elektrisch laden en kan uitgerust worden met 5G internet, camera’s, straatverlichting en sensoren die bijvoorbeeld luchtvervuiling en geluid kunnen meten. De CENT-R zou in de toekomst ook de elektriciteitskastjes in de straat kunnen vervangen en kan slimmer omgaan met stroom. Zoveel functies die samenkomen op één platform, is uniek. Op het moment dat de pilot start, zit er alleen verlichting en elektrisch laden op de CENT-R. De gemeente ging vervolgens het gesprek aan met de bewoners en andere betrokkenen in de wijk hoe zij de CENT-R verder willen inzetten.

 

De CENT-R en de manier waarop deze tot stand is gekomen is volgens Kathmann typerend voor de digitaliseringsaanpak van Rotterdam: “Rotterdam heeft grote ambities. We willen in 2025 een digitale voorbeeldstad zijn. Een verstandige stad waar Rotterdammers voorbereid zijn op de toekomst. En dat vraagt om slimme oplossingen. Tegelijkertijd hebben Rotterdammers ook hun zorgen over digitalisering. Met de pilot in Reyeroord willen we de technische mogelijkheden laten zien en met de betrokkenen in de wijk het gesprek aangaan over de wensen van de mast, maar ook over zaken als privacy en veiligheid. Hoe zorg je er als stad voor dat grootschalige uitrol van 5G succesvol wordt met oog voor omwonenden? Hoe zorgen we dat de persoonsgegevens van bewoners in goede handen blijven? Hoe maken we elektrisch rijden mogelijk en toegankelijk? De pilot met de CENT-R is een mooi voorbeeld hoe we dat samen met wijkbewoners onderzoeken.”

CENT-R gaat wildgroei aan objecten in de straat tegen

Virgil Warnars van Lightwell, het bedrijf dat de CENT-R ontwikkelde in opdracht van en in samenwerking met gemeente Rotterdam: “Eén reden om de CENT-R te ontwikkelen was de energietransitie. Met de CENT-R is het mogelijk om snel veel laadpunten voor elektrische auto’s te realiseren en de luchtkwaliteit continu te monitoren. Een andere reden was de komst van 5G.” Peter Wijnands van Stadsbeheer gemeente Rotterdam en initiatiefnemer van de CENT-R, vult aan: “Het is een concept waarbij de lichtmast niet langer als basis dient voor voor allerlei smart city toepassingen, maar onderdeel uitmaakt van een standaard platform. Modulariteit is hierbij het sleutelwoord. Daarmee voorkomen we dat de lichtmasten eruit gaan zien als veredelde kapstokken als er allerlei camera’s en sensoren in hangen. We willen een wildgroei aan kastjes en palen in de openbare ruimte voor zijn. Door het slimme en circulaire ontwerp van de mast zijn toekomstige aanpassingen heel eenvoudig. Dat betekent dat we snel kunnen inspringen op de nieuwste technische innovaties.”

Reyeroord als voorbeeldwijk van de toekomst
De pilot met de CENT-Rs in de openbare ruimte past bij de IJsselmondse wijk, waar meerdere innovatieve projecten onderdeel zijn van een aanpak waar bewoners, ondernemers, bedrijven en de gemeente Rotterdam samenwerken aan de ‘wijk van morgen’.

Praktische informatie
CENT-R staat voor Connective Energy Network Tool – Rotterdam. De pilot zal tot ver in 2020 doorlopen. Uit onderzoek gaat blijken of de pilot kan leiden tot verdere uitrol van CENT-R’s in de stad. De pilot is een project van opdrachtgever gemeente Rotterdam en ontwikkelaar Lightwell in samenwerking met producent Valmont, het Da Vinci College Dordrecht, Hogeschool Rotterdam en installateur Citytec.